Soft skills 2

Projekt Soft skills 2.0 je 24-mesečni projekt Erasmus+ (december 2021 – november 2023), ki vključuje 7 podjetij in združenj iz 5 evropskih držav: Belgije, Španije, Avstrije, Slovenije in Francije, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem težje zaposljivih oseb.

Projekt je nadgradnja projekta Erasmus + Soft skills, ki je potekal od januarja 2018 do decembra 2021. Cilj rojekta je bil podpreti poti uspeha ljudi z nizko stopnjo kvalifikacij in/ali z invalidnostjo, zlasti na področju kompetenc in vedenjskih lastnosti (mehke veščine).

Projekt je določil referenčni okvir za 20 mehkih veščin, na 4 nivojih, na osnovi katerih smo razvili protokol pozicioniranja, izobraževanja in končnega vrednotenja veščin ljudi, ki so težko zaposljivi in/ali z invalidnostjo.

Razvili smo tudi program usposabljanja za trenerje in mentorje, ki jim omogoča uporabo omenjenih orodij.

Cilj partnerjev projekta Soft skills 2.0 je nadaljni razvoj programa usposabljanja v delovni situaciji ter orodij in metod za integracijo mehkih veščin v procese zaposlovanja in upravljanja evropskih podjetij.

CUDV Draga in njenih 6 partnerjev (iz Francije,Belgije, Avstrije in Španije) smo si zadali za cilj razvoj metod in didaktičnih orodij za nadgradnjo mehkih veščin, ki bodo v pomoč pri zaposlovanju ljudem, ki so težko zaposljivi in /ali invalidi, kot tudi podjetjem, ki bodo lahko implementirala mehke veščine v kulturo upravljanja svoji podjetij.

Predstavitev projekta, Soft skills 2         Zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami in pomen mehkih veščin, Soft skills

CUDV Draga – introduction              The importance of soft skills in the employment of people with intellectual disabilities

 

Scroll to Top