Delovna terapija

   

   

Delovna terapija je samostojna zdravstvena stroka, ki osebe z motnjami v duševnem razvoju vzpodbuja, da se vključujejo v smiselne vsakodnevne aktivnosti. Delovni terapevt s specifičnimi načini ocenjevanja poišče, kaj posameznik zmore na področju dnevnih aktivnosti, pri igri, pri izobraževanju/delu in v prostem času, kje ima težave pri izvedbi aktivnosti in kako omogočiti boljšo in lažjo izvedbo.

V individualni delovno terapevtski obravnavi z izbranimi aktivnostmi vplivamo na motorične, procesne ali interakcijsko komunikacijske spretnosti posameznika. Z nasveti pomagamo posamezniku in svojcem izbrati pripomoček, da bo izvedba lažja. Delovni terapevt svetuje pri izbiri in prilagajanju vozička in življenjskega okolja.

Delovni terapevt pri svojem delu uporablja različne koncepte (RNO, senzorna integracija …) oziroma okvire prakse glede na individualne potrebe, zahteve in značilnosti posameznika. Delovna terapija je del timskega (re)habilitacijskega programa, ki temelji na celostnem pristopu.

                      Skupaj zmoremo več in bolje!

Scroll to Top