Psihološka služba

       

Psihološka dejavnost vključuje psihološke storitve, namenjene vsem uporabnikom, ki le-te potrebujejo, bodisi v obliki diagnostičnega ali svetovalno-terapevtskega dela:

  • Diagnostično delo zajema psihodiagnostične preglede, ki so namenjeni ugotavljanju stopnje razvoja uporabnikov, kognitivne oškodovanosti in čustvenega stanja ter prilagoditvenega vedenja. Psihološki pregledi se izvajajo individualno.
  • Svetovalno-terapevtsko delo zajema nudenje strokovne podpore. Obravnave lahko potekajo individualno ali skupinsko. V individualne obravnave so vključeni uporabniki, ki potrebujejo dodatno strokovno podporo. Skupinske obravnave pa zajemajo področja medosebnih odnosov, socializacijskih veščin, mladostniške vzgoje in samozagovorništva.

Psiholog sodeluje na informativnih pogovorih in sprejemih uporabnikov, pri izdelavi in evalvaciji individualiziranih programov, osebnih načrtov, na timskih sestankih.

Psihološka dejavnost poleg dela z uporabniki vključuje tudi delo s svojci/skrbniki uporabnikov in z zaposlenimi ter prostovoljci, praktikanti in pripravniki ter sodelovanje z drugimi ustanovami.

Scroll to Top