Sodelovanje

S CUDV Draga lahko sodelujete in se povezujete na organizacijski, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Sodelujete lahko kot

 • prostovoljec,
 • pripravnik,
 • dijak,
 • študent, študent na izmenjavi,
 • specializant in drugo.

Kako postati prostovoljec v CUDV Draga?

Prostovoljec kontaktira psihološko službo.

Na uvodni razgovor se dogovorijo o poteku prostovoljnega dela, mentorstvu.

Po končanem prostovoljnem delu, posameznik dobi tudi potrdilo o opravljenem številu ur prostovoljnega dela.

Pripravništvo

V Centru se praviloma izvaja pripravništvo za naslednja področja:

 • zdravstvene nege (tehnik zdravstvene nege, dipl. medicinska sestra),
 • delovne terapije,
 • fizioterapije,
 • logopedije,
 • socialnega  dela,
 • psihologije,
 • vzgoje in izobraževanja …

Pripravništvo poteka pod vodstvom usposobljenega mentorja.

Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami in lokalno skupnostjo

CUDV Draga sodeluje tudi z drugimi izobraževalnimi ustanovami na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Z lokalno skupnostjo se povezujemo s skupnimi projekti in aktivnostmi, ki omogočajo obojestransko korist in napredek.

S CUDV Draga lahko sodelujete in se povezujete na organizacijski, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Sodelujete lahko kot

 • prostovoljec,
 • pripravnik,
 • dijak,
 • študent, študent na izmenjavi,
 • specializant in drugo.
Scroll to Top