Fizioterapija

Fizioterapija pri osebah z motnjo v duševnem razvoju predstavlja pomemben del zdravstvene mreže. Obsega široko strokovno področje in se pri osebah z motnjo v duševnem razvoju predvidoma vključuje v vsa življenjska obdobja. Metode in tehnike fizioterapevtske obravnave se uporabljajo v individualni ali skupinski obravnavi in temeljijo na individualnih potrebah posameznika. V Centru fizioterapija sodeluje pri celostni obravnavi oseb z motnjo v duševnem razvoju v okviru strokovnega tima.

Neposredno fizioterapevtsko delo obsega predvsem respiratorno fizioterapijo, razvojno nevrološko obravnavo, korektivno gimnastiko, obravnavo v bazenu, obravnavo v snoezelenu, hipoterapijo ter fizikalno terapijo. Fizioterapevtska služba sodeluje tudi pri opremljanju uporabnikov s primerno individualno prilagojeno obutvijo, ortopedskimi pripomočki in individualno prilagojenimi vozički.

Fizioterapevti s svojimi metodami in tehnikami na različnih področjih pripomoremo k izboljšanju in ohranjanju kvalitete življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju v vseh starostnih skupinah, kar se odraža predvsem na njihovi večji samostojnosti in lažjem vključevanju v širše okolje.

Staršem ali skrbnikom fizioterapevti redno dajemo informacije, svetujemo in usmerjamo pri nabavi ustrezne obutve, prilagojenih pripomočkov in možnostih dodatnih aktivnosti, ki jih lahko izvajajo v domačem okolju.

Scroll to Top