Soft skills

Spodbujanje dostopa do zaposlitev posameznikov s posebnimi potrebami  in za vse skupine ljudi z nižjimi poklicnimi kvalifikacijami danes zahteva spreminjanje položaja in strukture družbe v smislu povezovanja in vključevanja v običajna delovna okolja na podlagi novih možnosti  usposabljanja za različne poklice in pridobivanje novih delovnih mest.

Projekt z naslovom Soft skills oziroma v prevodu mehke veščine se osredotoča na izvajanje usposabljanja in ocenjevanja, ki povezuje tehnična in druga znanja z veščinami  vedenja, ki jih je treba integrirati, da bi se lahko ranljivejše skupine ljudi bolj uspešno vključevale na različna delovna mesta. Cilj projekta je tako olajšati zaposljivost posameznikov s pomočjo učnih metod in orodij, ki so namenjeni učiteljem za stalno usposabljanje, delovnim inštruktorjem ter učiteljem/mentorjem  pri usposabljanju posameznika v različnih učnih situacijah in na delovnem mestu. Pomembno je izpostaviti, da je poklicni razvoj povezan z razvojem mehkih veščin. Temelji tudi na evropskem sistemu ECVET (The European Credit system for Vocational Education and Training) , kjer so učni rezultati opisani v smislu znanj, sposobnosti in spretnosti.

Evropski partnerji bomo na podlagi pedagoških pristopov alternativnega izobraževanja (Montessori, Freinet, Steiner-Waldorf, Decroly, Summerhill), učnih izkušnjah ter usposabljanju na delovnem mestu utrdili  učna orodja.

POSEBNI CILJI so:

  • olajšati poklicno vključevanje ljudi z nižjimi poklicnimi kvalifikacijami oziroma oseb s posebnimi potrebami (OPP)z ustvarjanjem skupnega načina usposabljanja in ocenjevanja mehkih veščin;
  • razviti učna orodja, ki povezuje mehke veščine in pedagoške pristope alternativnega izobraževanja;
  • določiti več obstoječih delovnih mest v povezavi z zahtevanimi sposobnostmi, povezanih z dejavnostmi po sistemu ECVET;
  • usposobiti delovne inštruktorje, mentorje in trenerje stalnega izobraževanja;
  • merjenje učinkov rezultata s strani učiteljev, delovnih inštruktorjev / mentorjev in OPP;
  • razviti učni protokol in orodja za razvoj ter pridobivanje mehkih veščin pri OPP;
  • spodbujati dostop in poklicni razvoj OPP na podlagi pridobivanja in razvijanja „mehkih veščin“.

Izpostavljeno je pridobivanje naslednjih mehkih veščin: učinkovitost, učiti se učiti,  avtonomija, dajanje pobud, osebna urejenost , komunikacija, asertivnost, samozavest, čustvena inteligenca, sposobnosti za vodenje, timsko delo, smisel za organizacijo, sposobnost predvidevanja,  spoštovanje pravil, občutek odgovornosti, sprejemanje strokovnih pripomb, prilagodljivost, vestnost pri delu, občutek za etiko in samorefleksija.

V februarju 2020 CUDV Draga kot partner gostimo projektne partnerje drugih 7. partnerskih organizacij iz Francije, Belgije, Avstrije in Španije v Ljubljani, kjer se bomo pogovarjali o vsebini usposabljanja za učitelje, mentorje in usposabljanja za  OPP.

Pregledali bomo učna orodja, ki jih razvijamo partnerji, metode in oblike dela ter predlagali metodologijo za merjenje učinka rezultatov, torej uspešnosti usposabljanja. Menimo, da bodo rezultati projekta pomembno prispevali k nadaljnjemu razvoju poklicnega usposabljanja OPP in drugih ranljivih skupin pri nas s ciljem bolj učinkovitega procesa inkluzivnega zaposlovanja.

CUDV Draga, Metka Novak in Soft skills tim CUDV Draga

 

Scroll to Top