Gibanje in šport

  

    

V Centru Draga izvajajo različne gibalno športne aktivnosti, ki so prilagojene tako po starosti in po sposobnosti posameznega otroka, mladostnika in odraslega.

Udeležujejo se športnih tekmovanj doma in v tujini.

SPECIALNA OLIMPIJADA

Specialna olimpijada je mednarodni športni program, namenjen osebam s posebnimi potrebami. Ponuja tekmovanja v različnih športih aktivnostih, na različnih težavnostnih nivojih.

MATP (Motor activity training program)

MATP je del  Specialne olimpijade, ki omogoča tudi osebam z najtežjimi motnjami treniranje in udeležbo na športnih tekmovanjih.

SOS
SO

Scroll to Top