O centru

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič (CUDV Draga) je socialnovarstveni zavod za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, delo, zdravstveno varstvo, medicinsko (re)habilitacijo in nego otrok, mladostnikov in odraslih z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami ter odraslih s pridobljeno možgansko poškodbo.

Center je l. 1984 ustanovila Vlada Republike Slovenije. Z leti se je razširil v osrednji slovenski center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zaposlitev, bivanje, nego, rehabilitacijo in zdravstveno varstvo skoraj 500 otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter odraslih s pridobljeno možgansko poškodbo.

Poleg osnovnih objektov na sedežu v Dragi pri Igu, ki obsega pet domov, šolo, delavnice, ambulante in prostore za medicinsko (re)habilitacijo, sestavljajo Center še naslednje enote:

Dom Platana, Draga 1, 1292 Ig, tel.: 01/420 26 10

Dom Jelka, Draga 1, 1292 Ig, tel.: 01/420 26 20

Dom Češnja, Draga 1, 1292 Ig, tel.: 01/420 26 30

Dom Breza, Draga 1, 1292 Ig, tel.: 01/420 26 40

Dom Višnja, Draga 1, 1292 Ig, tel.: 01/420 26 50

Dom Škofljica, Gumnišče 15, 1291 Škofljica, tel.: 01/366 81 50

Dom Šiška in DC Šiška, Ob žici 9, 1000 Ljubljana, tel.: 01/583 90 80

DC Fužine, Preglov trg 7, 1000 Ljubljana, tel.: 01/546 51 20

DC Novo mesto, Smrečnikova ulica 60, 8000 Novo mesto, tel.: 07/371 91 02

Bivalna enota Grosuplje, Obrtniška 24, 1290 Grosuplje, tel: 01/786 31 89

Dom Barje, Cesta ob Barju 78, 1291 Škofljica, tel: 01/366 32 22

Dom Ribnica, Krošnjarska ulica 1, 1310 Ribnica, tel: 01/836 20 51

Dom Vižmarje, Na Herši 15, 1000 Ljubljana, tel: 01/512 23 53,  041 910 798

Varstveno delovni center, Šmartinska cesta 152 (Hala 7), 1000 Ljubljana, tel: 01/430 27 27

Varstveno delovni center Ribnica, Obrtna cona Ugar 11, 1310 Ribnica, tel: 01/837 31 12

Druga Violina, Stari trg 21, 1000 Ljubljana, tel: 082052506

Grosuplje, Obrtniška cesta 24, 1290 Grosuplje, tel: 01/786 31 89

Mavrica, Verovskova 55, 1000 Ljubljana, tel: 01/ 511 26 70

Stanovanjska skupnost enote Mavrica, Slomškova ulica 23, 1000 Ljubljana, 051 615 205

Stanovanjska skupnost enote Mavrica, Stoženska ulica 4, 1000 Ljubljana, 031 500 941

Bivalna enota Vodnikova, Vodnikova 5, 1000 Ljubljana, tel: 0590 15687, 031 305 345

DE Center slovenske Istre Ankaran, Jadranska cesta 73A, 6280 Ankaran, 05 6528619

Bivalna enota Rožna dolina, Rožna dolina 4/14, 1000 Ljubljana, tel: 059017155

Scroll to Top