Zdravstvena nega otrok, mladostnikov in odraslih

     

Zdravstvena nega je pomemben del zdravstvenega varstva uporabnikov z motnjo v duševnem razvoju. Izvajamo jo na podlagi bogatih izkušenj, po sodobnih metodah dela in v skladu z novimi spoznanji. Obsega sistematično in logično prepoznavanje zdravstveno negovalnih problemov, njihovo reševanje in načrtovanje dela v okviru kompetenc zdravstvenih delavcev v timu.

Zahteva veliko znanja in spretnosti, pa tudi sposobnosti razumevanja in prepoznavanja potreb oseb z motnjo v duševnem razvoju.

Naša usmeritev je delati dobro, v korist naših uporabnikov; skrbeti za ohranitev zdravja in življenja.

Scroll to Top