Svet CUDV Draga

Svet CUDV Draga je organ upravljanja, sestavlja ga sedem članov: 4 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnik zaposlenih, 1 predstavnik invalidskih organizacij in 1 predstavnik staršev ali zakonitih zastopnikov varovancev.

Člani Sveta CUDV Draga v mandatu 2023–2027 so:

Jaka Bizjak, predstavnik ustanovitelja, predsednik Sveta CUDV Draga

Avguština Zupančič, predstavnica ustanovitelja

Martina Martinčič, predstavnica ustanovitelja

Irena Švara Strojin, predstavnica ustanovitelja

Sabina Zupan, predstavnica zaposlenih

Dr. Katja Vadnal, predstavnica invalidskih organizacij

Stanislav Ogrinc, predstavnik staršev in zakonitih zastopnikov varovancev, podpredsednik Sveta CUDV Draga

Scroll to Top