Izjava o dostopnosti (ZDSMA)

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto www.center-db.si, za katerega skrbi Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (v nadaljevanju CUDV Draga).

CUDV Draga se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z nacionalno zakonodajo o prenosu Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta in Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA).

Ocena nesorazmernega bremena

To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, kar je podrobneje obrazloženo in navedeno v nadaljevanju.

Ob upoštevanju določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) je CUDV Draga že v letu 2022 pristopil k izdelavi novih spletnih strani in z izdelovalcem podpisal pogodbo in predvideva, da bo spletna stran CUDV Draga v drugi polovici leta 2023 posodobljena in dopolnjena z namenom omogočiti vsem uporabnikom spletne strani čim večjo dostopnost do objavljenih dokumentov in vsebin (vključena bo tudi funkcija – easy to read).

CUDV Draga pa za obstoječo spletno stran, ki bo delovala do začetka delovanja nove spletne strani, ocenjuje, da bi za zavod nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine velik. Prav tako je CUDV Draga pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upošteval tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o dostopnosti.

Opis dostopnih vsebin

Za zagotavljanje dostopnosti so na spletni strani zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:

 • Prilagajanje velikosti pisave in barvnih kontrastov (spletna stran le izjemoma uporablja prikaz kratkih besedil v sliki).
 • Odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu.
 • Navigacija s tipkovnico.
 • Predvidljivo delovanje spletišča.
 • Omogočena uporaba različnih ravni naslovov.
 • Omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.
 • Spletna stran je optimizirana za bralnike.
 • Označitev vsebine s poudarki v krepkem tisku je ustrezen (krepko, poudari fokus).
 • Spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo. HTML koda spletne strani je pregledana in urejena, da ustreza zahtevam različnih naprav. Stran je mogoče brez izgube informacij povečati do 200 %. Povezave na strani so prepoznavne.

Nedostopna vsebina

 • Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo vpisan alternativni opis.
 • Nekateri dokumenti niso dostopni. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.

Povratne in kontaktne informacije

Odgovorna oseba za ustreznost spletišča je direktorica CUDV Draga Tatjana Popović.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki prosimo pošljite na e-naslov center.draga.ig@center-db.si, popošti CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig ali pokličite na telefonsko številko 01/420-26-70.

Odgovor bo uporabnik prejel v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bo mogli podati ustreznega odgovora, bomo uporabniku sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslova:

 • Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,
 • Elektronski naslov: gp.irsid@gov.si.
Scroll to Top