Rehabilitacija

Delo zdravnika se prepleta z aktivnostmi zdravstvene nege. Nosilci in izvajalci (re)habilitacijskega programa so delovni terapevti , fizioterapevti in logopedi.

Po potrebi se vključujeta tudi psihološka in pedagoška služba .

Scroll to Top