Otroci

Sprejem  predšolskih in šoloobveznih otrok, mladostnikov in odraslih do 26. leta z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju v CUDV Draga podrobneje ureja šolska zakonodaja.

Vključujejo se lahko v prilagojeni program za predšolske otroke ali v posebni program vzgoje in izobraževanja.

Otroci in mladostniki so v posebni program vzgoje in izobraževanja usmerjeni z odločbo, ki jo izda Zavod RS za šolstvo na podlagi Strokovnega mnenja, ki ga izda Komisija za usmerjanje.  V odločbi je, glede na potrebe predvideno tudi bivanje uporabnika v ustanovi/celodnevnem institucionalnem varstvu.

Predšolski otroci se vključujejo v prilagojeni program za predšolske  na podlagi načrta pomoči družini oziroma zapisnika, ki ga pripravi multidisciplinarni tim pri centru za zgodnjo obravnavo.

Več informacij:

https://www.zrss.si/usmerjanje-otrok-posebne-potrebe/

https://www.vrtecandersen.si/doc/2020/03/17/vec-informacij-zakon-o-celostni-zgodnji-obravnavi-predsolskih-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf

VSI POTREBNI OBRAZCI

Scroll to Top