Predstavitev

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (CUDV Draga) je socialnovarstveni zavod za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, delo, zdravstveno varstvo, medicinsko (re)habilitacijo in nego otrok, mladostnikov in odraslih z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami ter odraslih s pridobljeno možgansko poškodbo.

Ideje za ustanovitev zavoda za bivanje otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju v osrednji Sloveniji segajo daleč v šestdeseta leta. Dr. Marjan Borštnar je kot strokovni vodja zavoda v Dornavi dal prvo pobudo, da bi se blizu Ljubljane (na Igu) zgradil nov zavod. Ideja je dolgo zorela. To je bilo obdobje nastankov prvih varstveno-delovnih centrov, razvojnih oddelkov pri vrtcih, mentalnohigienskih oddelkov pri zdravstvenih domovih, vzpostavitve mreže zgodnjega odkrivanja in obravnave, oddelkov za delovno usposabljanje pri šolah, prvih programov in učnih načrtov, seminarjev za starše, objave Zakona o družbenem varstvu idr. Starši so leta in leta pošiljali svoje otroke s težjo in najtežjo motnjo v Dornavo, otroke z zmerno motnjo v Črno na Koroškem, odrasle pa v Hrastovec in Trate.

Center je leta 1984 ustanovila Vlada Republike Slovenije. Po nekaj neuspelih poskusih iskanja primerne lokacije so veliko razumevanje za izgradnjo zavoda pokazali v ljubljanski občini Vič-Rudnik. Ponudili so lokacijo v Dragi pri Igu, kjer je v preteklosti stala opekarna.

Strokovno zasnovo je pripravil Dušan Parazajda. Z nekaj dopolnitvami je bila potrjena v interdisciplinarni strokovni komisiji. Inž. arh. Olga Rusanov je pripravila idejno skico in nekaj pozneje tudi idejni načrt. »Tretji zavod« naj bi sprejemal otroke in mladostnike z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami, v starosti od tretjega do osemnajstega leta, z možnostjo podaljšanja zaradi zdravstvenih oziroma socialnih razlogov. Kapaciteta zavoda naj bi bila 250 mest.

Ne glede na vse mogoče in nemogoče ovire se je gradnja začela 7. julija 1982. Avgusta 1984. leta je bila končana II. faza in 20. septembra 1984 je zavod sprejel prve otroke. Slovesna otvoritev zavoda je bila 22. septembra 1984.

Do konca leta 1985 je bilo sprejetih že preko 150 otrok in mladostnikov iz vse Slovenije. Tu so našli toplo okolje, strokovno nego in varstvo, kar je polepšalo njihovo življenje, staršem pa nekoliko zmanjšalo skrbi zanje.

Prva tri leta so bila izjemno težka zaradi hudih začetnih adaptacijskih kriz otrok pri uvajanju v novo okolje, zaradi stalnega sprejemanja in priučevanja novih in novih sodelavcev, poleg tega se je že decembra 1985 odprl nov dom za odrasle osebe s težjo ali najtežjo motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami na novi lokaciji, na Škofljici. Poseben problem je bilo tudi neurejeno vprašanje financiranja zdravstva.

Posebno in izjemno pomembno poglavje je bil razvoj zdravstvene službe, saj je moral Center sprejemati osebe, ki potrebujejo zelo zahtevno zdravstveno oskrbo. Zdravstvena služba se je začela z majhno skupino medicinskih sester in zelo skromno opremo. Z leti se je zdravstvena služba izpopolnila in pridobila sodelovanje ortopeda, psihiatra, nevrologa, zobozdravnika in drugih. Oprema se dopolnjuje po možnostih.

Center je oktobra 1988 prvi odprl dnevni center za usposabljanje in varstvo otrok s težko motnjo v duševnem razvoju. Danes ima že tri dnevne centre na različnih lokacijah, dva v Ljubljani (Šiška, Fužine) in enega v Novem mestu.

Program vseživljenjskega učenja za odrasle se izvaja od leta 1997. V okviru tega programa se poleg mnogih aktivnosti za stanovalce pripravljajo priročniki za posamezne aktivnosti. To je pogosto edina strokovna literatura za ta področja.

V začetku leta 2004 je bil odprt tudi varstveno delovni center. Deluje na dveh lokacijah, in sicer v Ljubljani in na Igu. Leta 2006 se nam je pridružil tudi varstveno delovni center Ribnica.

Z leti se je zavod razširil v osrednji slovenski center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zaposlitev, bivanje, nego, rehabilitacijo in zdravstveno varstvo skoraj 500 otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter od leta 2013 tudi odraslih s pridobljeno možgansko poškodbo.

Poleg osnovnih objektov na sedežu centra v Dragi pri Igu, ki obsega pet domov, šolo, delavnice, ambulanto in prostore za medicinsko (re)habilitacijo, danes sestavlja Center še 15 enot na Škofljici, v Ljubljani in okolici, v Grosupljem, Ribnici, Novem mestu in Ankaranu.

 

 

Scroll to Top