Logopedija

Logoped preprečuje in odpravlja težave na področju komunikacije, jezika in govora. Prav tako diagnostično in terapevtsko obravnava motnje požiranja v vseh življenjskih obdobjih.

Raznolikost otrok, mladostnikov in odraslih zahteva individualno prilagojene programe, ki upoštevajo značilnosti vsakega posameznika. Logopedska obravnava je del timskega (re)habilitacijskega programa in temelji na celostnem pristopu z vključevanjem različnih metod in sodobnih načinov dela. Pri tem se zavedamo, da je timski način dela nujen in da je družina enakovreden član tima. Izvajamo diagnostiko, preventivo, svetovanje in terapijo.

Cilj logopedske obravnave je omogočiti vsakemu otroku in mladostniku, da glede na svoje sposobnosti in potrebe optimalno razvije svoje komunikacijske sposobnosti.

Posameznikom, ki zaradi različnih vzrokov ne zmorejo razviti govora ali je ta težko razumljiv, ponudimo sisteme podporne in nadomestne komunikacije (PINK).

Naloga logopeda je tudi, da elemente terapije prenese in integrira v ožje in širše okolje uporabnika ter ga tako usmerja v možnost izbire in aktivnega vključevanja v okolje.

Scroll to Top