Notranja prijava

Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo

PRILOGA 1 – Prijava kršitve po ZZPri 

 

Kršitve lahko sporočite zaupnikoma na naslednji način:

1. Nataša Kotar (telefona 01/420 – 26- 35),

2. Sabina Zupan (telefona 01/5 83-90-84),

  • e-poste, ki je posebej zaščitena (notranja.prijava@center-db.si),
  • pošte (CUDV Draga, Draga 1, 1292 lg, s pripisom »NE ODPIRAJ -Prijava po ZZPri«),
  • ali pa se oglasite pri zaupniku osebno (vsak delovni dan po predhodnem dogovoru z zaupnikom).
Scroll to Top