Ambulanta

 

Zdravstvena služba opravlja dela in naloge zdravstvenega varstva za osebe z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju ter drugimi bolezenskimi stanji in motnjami vedenja. 

Ambulantna dejavnost s področja preventive in kurative se izvaja v okviru splošne ambulante, ki ima sedež v Dragi.

Delo ambulante in specialistične konziliarne službe je organizirano po vseh enotah Centra, dnevnih oddelkih, varstveno delovnih centrih ter bivalnih enotah. S svojim načinom dela se vključujemo v programe drugih dejavnosti Centra. Pristop do posameznika je individualen, usklajen z vsemi člani tima, ki sodelujejo pri pripravi (re)habilitacijskih načrtov.

Scroll to Top