OE vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z bivanjem

V CUDV Draga so vključeni otroci in mladostniki z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in pridruženimi motnjami. Obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja, predšolski otroci prilagojeni predšolski program. Pedagoške dejavnosti izvajamo v institucionalni obliki varstva.

Vzgojno-izobraževalni programi se izvajajo v Dragi pri Igu, v Šiški v Ljubljani ter v Novem mestu in Ankaranu. Predšolski otroci in učenci lahko k pouku prihajajo dnevno ali v enotah tudi bivajo.
Za vsakega učenca strokovna skupina pripravi individualiziran načrt, ki je skladen z opredeljenimi cilji vsakega učenca ter učnim načrtom oddelka VIZ. Dodatne podporne programe izvajamo glede na potrebe otrok in učencev (čustvene in vedenjske motnje, avtistične motnje, gibalna oviranost idr.).

Predvsem za učence višjih stopenj posebnega programa VIZ izbiramo in izvajamo zaposlitve, ki so opredeljene kot praktično delo. Izvajajo se v okolici delovnih enot in podružnic. Stremimo k bolj inkluzivnim oblikam zaposlitev in dela (pomočnik v strežbi, pomočnik v kuhinji, pomočnik v pralnici, pomočnik oskrbovalca domačih živali, pomočnik pri enostavnih vrtnih opravilih, pomočnik pri pripravi in izvedbi prireditev, pomočnik pri delu v pisarni, pomočnik v pisarni ipd.).

Učni proces, delo in prosti čas, vse je povezano z naravo in poteka v prijetnem okolju. Ponujamo možnosti izkustvenega učenja ter univerzalnega modela poučevanja. Povezujemo se z uporabniki in zaposlenimi drugih storitev v ustanovi. Vključeni imajo možnost prehajanja med programi.

Scroll to Top