Varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji

V varstveno – delovnem centru se izvaja storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. S svojim delovanjem je začel 1.1.2004 in ima v sestavi enote v Ljubljani, Dragi in Ribnici. Storitev obsega postopke in opravila, namenjene:

 • ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti,
 • razvoju novih sposobnosti,
 • pridobivanju socialnih in delovnih navad,
 • razvijanju individualnosti in
 • vključevanju v skupnost in okolje.

Varstvo zajema:

 • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
 • pomoč pri vstajanju, oblačenju, obuvanju, sezuvanju in slačenju,
 • pomoč pri gibanju in hoji,
 • pomoč pri komunikacijah in orientaciji …

Vodenje zajema:

 • pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk,
 • oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov,
 • vzdrževanje stikov in sodelovanje s posameznikom oziroma njegovimi svojci,
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in ustanovami,
 • organiziranje prostočasnih aktivnosti.

Zaposlitev pod posebnimi pogoji zajema:

 • zaposlitev pri proizvodnih in drugih delih oziroma delovno okupacijo,
 • prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim posameznika,
 • razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti,
 • uvajanje v delo,
 • zagotavljanje pogojev za varno delo,
 • spremljanje delovnega procesa,
 • nabavo sredstev in pripomočkov za izvajanje programov,
 • prodajo izdelkov.

Delo, ki ga opravljamo v naših delavnicah, daje našim varovancem občutek koristnosti, zbuja odgovornost, končni izdelki pa jih osrečujejo in jim dajejo občutek samozavesti ter samospoštovanja, mesečna denarna nagrada pa predstavlja še dodatno motivacijo. V naših delavnicah pod marljivimi prsti nastajajo lepi in kvalitetni izdelki.

VDC omogoča svojim varovancem:

 • skrb za izobraževanje,
 • delo glede na sposobnosti,
 • timski in individualni pristop,
 • možnost izbire različnih oblik aktivnosti po interesih,
 • organizacijo prostega časa,
 • sodelovanje s starši,
 • izobraževanje staršev,
 • povezovanje z okoljem.

Zaposlitev pod posebnimi pogoji

Vsaka enota oblikuje svoj zaposlitveni program, ki je razdeljen na:

 • kooperantski program, v okviru katerega se VDC povezuje s ponudniki kooperantskih del in je odvisen od možnosti in potreb v matičnem okolju ter sposobnosti in zmožnosti vključenih varovancev;
 • lastni program – odvisen je od znanj in sposobnosti varovancev, tehnološke opreme ter prostorskih možnosti. V veliki meri je lastni program odvisen tudi od sposobnosti in znanj zaposlenih delavcev, ki neposredno vodijo zaposlitveni program, od njihove inovativnosti ter zaznavanja potreb v okolju, da izdelke lastnega programa tudi uspešno tržijo.

Sredstva, pridobljena s prodajo lastnih izdelkov na trgu, so namenjena za mesečne nagrade varovancev, del pa se jih nameni v sklad skupne porabe – za izvajanje dodatnih aktivnosti.

OE varstveno delovni center ima naslednje delovne enote:

 • VDC Ljubljana (enota VDC BTC, enota VDC Fužine, enota Druga violina)
 • VDC Draga-Zeleni program
 • VDC Ribnica
Scroll to Top