Naše živali

Uporabniki se na podlagi timske ocene funkcioniranja ob konju in po posvetu z zdravnikom specialistom lahko vključijo v eno od Aktivnosti in terapij (intervencij) s pomočjo konja, ki se izvajajo v CUDV Draga.

HIPOTERAPIJA je fizioterapevtska metoda, ki izkorišča konjevo gibanje za izboljšanje otrokove drže, ravnotežja, koordinacije in celostne funkcije. Ko otrok sedi na konjevem hrbtu, ta nanj prenese tridimenzionalno gibanje v treh ravninah.

 

DELOVNA TERAPIJA S POMOČJO KONJA vključuje aktivnosti ob konju in na konju, ki so prilagojene  sposobnosti izvedbe aktivnosti. Delovni terapevt oceni kaj posameznika podpira in kaj ovira pri sodelovanju v aktivnostih ob in na konju in uvede prilagoditve, ki omogočajo posamezniku, da zmore več.

 

PEDAGOŠKO JAHANJE – Terapija s pomočjo konja obsega dejavnosti ob konju, s konjem in na konju. Jahanje in opravila vezana na pripravo konja spodbujajo motorični, kognitivni, čustveni razvoj in omogočajo socialno učenje. Konj se je pokazal kot odličen motivator pri doseganju ciljev.

 

ŠPORTNO REKREATIVNO JAHANJE. Posameznik vključen v obliko športnega jahanja se že uči osnov dresurnega jahanja po prilagojenem programu in prilagojeno posamezniku. Program vodi inštruktor jahanja z dodatnim znanjem o posebnostih dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju.

 

 

 

Scroll to Top