Donacije

Donacije so pomemben vir sredstev za izvedbo različnih programov in projektov; pomenijo pa tudi veliko moralno podporo ustanovi in zaposlenim. Podjetja, organizacije in posamezniki prispevajo sredstva za nakup opreme in pripomočkov, za letovanje in druge potrebe uporabnikov; sodelujejo pri pripravi dogodkov in prireditev. Veseli smo vsake pozornosti in vsakega prispevka. Hvaležni smo vsem, ki pomagajo.

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič
Draga 1, 1292 Ig
Tel: 01/420-26-00
center.draga.ig@center-db.si
www.center-db.si
TRR: 0110-0603-0300-398
ID: SI 17708605

Scroll to Top