Institucionalno varstvo otrok in mladostnikov

Zakon o socialnem varstvu med socialno varstvene storitve uvršča tudi institucionalno varstvo. Obsega vse oblike pomoči v Centru, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo (po predpisih s področja zdravstva).

Institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju obsega še usposabljanje po posebnem zakonu (po predpisih za področje šolstva), oskrbo in vodenje.

Obsega storitve institucionalnega varstva uporabnikov v Centru, v dnevnem varstvu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki – bivalne skupine – ter druge programe, namenjene nadomeščanju in razbremenitvi funkcije doma in družine.

To storitev CUDV Draga , Ig izvaja v svojih organizacijskih in delovnih enotah in je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju v vseh življenjskih obdobjih. In ima naslednje oblike:

 • celodnevno varstvo
 • dnevno varstvo
 • začasno in kratkotrajno varstvo
 • krizni sprejemi

Otroke in mladostnike sprejemamo v to storitev institucionalnega varstva otrok in mladostnikov zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, odrasle osebe pa na podlagi vloge staršev ali skrbnikov.

Organizacijska enota Center za usposabljanje otrok in mladostnikov ima naslednje delovne enote:

 • Dom Platana
 • Dom Jelka
 • Dom Češnja
 • Dom Breza
 • Dom Višnja
 • Dom Šiška in dnevni center Šiška
 • Dnevni center Fužine
 • Dnevni center Novo mesto Organizacijska enota

Center za usposabljanje otrok in mladostnikov

OE za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov izvaja programe vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva in zdravstvenega varstva.
Center sprejema otroke z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju in z več motnjami, ki so usmerjeni v »Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami« ali v »Posebni program vzgoje in izobraževanja«. Ta program je celovit in traja najmanj do izpolnjene šolske obveznosti, praviloma pa se podaljšuje toliko časa, dokler učenec napreduje – vendar največ do 26. leta starosti.

Vse pedagoške programe izvaja pedagoška služba v najtesnejšem sodelovanju z drugimi strokovnimi službami.

Vsak učenec ima svoj individualiziran osebni vzgojno-izobraževalni načrt, pri načrtovanju in izvajanju pa sodeluje skupina strokovnjakov – poleg specialnih pedagogov še zdravstveni delavci, socialni delavci, psihologi in starši oziroma skrbniki.

Učenec je lahko z odločbo usmerjen v namestitev v Centru ali pa prihaja dnevno.

OE Center za usposabljanje otrok in mladostnikov ima naslednje delovne enote – DE:

 • DE Dom za otroke in mladostnike Platana ,
 • DE Dom za otroke in mladostnike Jelka ,
 • DE Dom za otroke in mladostnike Češnja ,
 • DE Dom za otroke in mladostnike Breza ,
 • DE Dom za otroke in mladostnike Višnja ,
 • DE Dom za otroke in mladostnike Šiška ,
 • DE Dnevni center Šiška ,
 • DE Dnevni center Fužine in
 • DE Dnevni center Novo mesto .
Scroll to Top