Institucionalno varstvo odraslih

Center za institucionalno varstvo in vseživljenjsko učenje odraslih 

Institucionalno varstvo odraslih (IVO) omogoča odraslim osebam z motnjami v duševnem razvoju s pridruženimi zdravstvenimi, senzornimi, čustvenimi, vedenjskimi in gibalnimi ovirami kakovostno življenje v centru. Pri tem je zelo pomembno sodelovanje z njihovimi družinami oziroma skrbniki in najbližjimi osebami.

Storitev ponuja dve obliki varstva: 

 • 16-urno institucionalno varstvo za tiste uporabnike, ki so vključeni tudi v storitev Vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter 
 • 24-urno varstvo, ki poleg osnovne, socialne in zdravstvene oskrbe vključuje še posebne oblike varstva, ki so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, prilagojeni zaposlitvi, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk. 

Pomemben del storitve je vodenje, ki vključuje oblikovanje, izvajanje in spremljanje osebnih načrtov, kontaktiranje in sodelovanje s posameznikom in svojci, sodelovanje z lokalno skupnostjo in širše, z drugimi institucijami in strokovnimi sodelavci ter organizacijo dejavnosti prostega časa.

Sistem podpore pomoči oblikujejo, spremljajo in evalvirajo uporabnik sam oziroma njegova podporna oseba, strokovnjaki in svojci, prijatelji ter druge bližnje osebe.

Naš model pomoči temelji na naslednjih predpostavkah:

 • vsebine pomoči se morajo skladati z individualnimi potrebami in interesi posameznika;
 • oblike in metode pomoči morajo biti fleksibilne (glede na situacijo, okolje, čas);
 • nekaterim osebam so pomembnejše ene vsebine pomoči, drugim druge;
 • sestavljena ocena potreb po pomoči vključuje opredelitev in določanje različnih virov pomoči, ki lahko predvidijo ali neposredno zagotavljajo pomoč pri zadovoljevanju posameznikovih potreb; pa tudi prednosti različnih oblik in intenzivnosti pomoči.

Sledimo načelom učinkovite pomoči:

 • Vsak trenutek je potencial.
 • Malo in pogosto: nove izkušnje je lažje pridobiti v “manjših količinah“, pri čemer je pomembno spremljati tempo odzivnosti posameznika (dovolj časa za odgovor), zagotavljati različne in številne priložnosti, razumljivost (poenostavitev dejavnosti, nalog, navodil).
 • Trdna podpora zagotavlja uspeh: določeni osebi se v določenem času in pri določeni dejavnosti zagotovi samo toliko podpore, kolikor je potrebuje, da doseže uspeh. Pri dajanju pozitivnih povratnih informacij moramo biti dosledni. 
 • Maksimalna možnost izbire in spremljanje posameznika: spoštujemo njegove odločitve in podpiramo aktivnost; udeleženci sooblikujejo aktivnosti, načrte, rezultate dela, evalvirajo in samoevalvirajo delo.
 • Povečanje predvidljivosti in rutine: vsakdo potrebuje predvidljivost in rutino do določene mere, nekateri v večjem obsegu, še posebno osebe z večjimi težavami v razvoju. Iz izkušenj vemo, da so rutine pomembne pri razvijanju medsebojnih odnosov in odnosov v družbi nasploh.

Inkluzivna paradigma in koncept našega dela izhaja iz naslednjih predpostavk: 

 • da smo vsi ljudje različni, da je normalno biti različen, da človeka definirajo zmožnosti in ne nezmožnosti; 
 • da sledimo posamezniku in raziskujemo vzroke težav, kjer gre za posebno stanje, ki izhaja iz težav v interakcijah med osebo in okoljem, zato so potrebne prilagoditve;   
 • uresničevanje načela normalizacije v čim večji možni meri, kar pomeni vzpostavljanje individualnih možnosti za kakovostno bivanje in vključevanje na različna področja vsakdanjega družbenega življenja v skupnosti;
 • samoodločanje uporabnikov in podpore;
 • čim večja neodvisnost, produktivnost in participacija;
 • spodbujanje razumevanja in vzpostavljanje, razvoj in vzdrževanje čim bolj razumevajočega bivanjskega in širšega okolja za nove priložnosti in možnosti vključevanja v različne običajne življenjske aktivnosti.

Dejavnosti potekajo po internem Programu aktivnosti in vseživljenjskega učenja za odrasle, prilagojeno potrebam, željam in sposobnostim uporabnikov. Vključujejo prilagojene obravnave in individualno usmerjene dejavnosti ter usposabljanje uporabnikov po programu Učnega centra Sova (projektni in lastni programi, izmenjave, uporaba IKT).

V Centru izvajamo opisani program IVO v naslednjih domovih, stanovanjski skupini in bivalnih enotah (BE):

 • Dom Škofljica
 • Dom Šiška
 • Stanovanjska skupina Grosuplje
 • BE Barje
 • BE Ribnica
 • BE Vižmarje
 • BE Vodnikova
 • BE Center slovenske Istre Ankaran (CSIA)
 • BE Rožna Dolina
Scroll to Top