Samogovorništvo in zagovorništvo

Osebe z motnjami v duševnem razvoju so enakopravni del družbe, z enakimi pravicami in možnostmi, da lahko vplivajo na svoje življenje. Njihova socialna vključenost hkrati nudi možnost spoznavanja različnosti, posledično pa se spreminja odnos družbe do oseb z motnjami.

Osebe z motnjami v duševnem razvoju zmorejo sodelovati v procesu družbenih sprememb, zato je pomemben prenos moči na njih same. Pridobitev opolnomočenja je vsekakor lažja, če gre za združevanje posameznikov, katerih interesi in cilji so skupni, združeni v gibanje.

Prav samozagovorništvo je gibanje, ki lahko omogoča tako posamezniku, kot tudi skupini, da izrazi svoje potrebe in hkrati išče rešitve zanje.

Usmerjeno je na zastopanje samega sebe in svojih vrstnikov, lahko pa se nanaša tudi na širšo družbeno akcijo, katere namen je izboljšanje položaja oseb z motnjami v duševnem razvoju.

Samozagovorništvo je demokratičen proces, ki vključuje razmerje pravic in dolžnosti, prevzemanje odgovornosti za sprejete odločitve, hkrati pa dopušča možnost zmote in učenja iz izkušenj. Taka dejavnost omogoča prepoznavanje lastnih sposobnosti in soočanje s slabostmi posameznika ali skupine.

V našem Centru smo začeli s samozagovorniškimi skupinami že pred osmimi leti in smo do danes ustanovili že 13 le teh v vseh enotah.

 

Scroll to Top