Dom Platana

Dom Platana nudi bivanje otrokom in mladostnikom z motnjo v duševnem razvoju in gibalno oviranostjo. 

Učenke in učenci celodnevnega varstva Doma Platana so glede svoje na sposobnosti, potrebe in želje vključeni v individualno in skupinsko pedagoško obravnavo po posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Poleg rednih dnevnih specialnih strokovnih obravnav, kot je specialno pedagoška obravnava, delovna terapija, fizioterapija in logopedija, so učenke in učenci vključeni tudi v skupinske tedenske aktivnosti v okviru doma. Bralne urice, kuharske, glasbene, likovne, lutkovne delavnice, dejavnosti ekošole in druge skupinske zaposlitve so prinesle dodatno popestritev pri pedagoški obravnavi.

V letu 2021 so se v dom ponovno vključili učenci, ki prihajajo dnevno in imajo več zdravstvenih težav. V domu imajo varstvo, pedagoško obravnavo po posebnem programu in  terapevtske obravnave. Učenci, ki prihajajo dnevno, še dodatno popestrijo življenje v domu. 

Scroll to Top