Dom Jelka

Dom Jelka nudi celodnevno varstvo za otroke, mladostnike in odrasle osebe s težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter zdravstveno zahtevnejše uporabnike.

Zdravstvena nega se prilagaja glede na potrebe uporabnikov.   Vsakodnevno se  večkrat na dan izvaja čiščenje dihalnih poti, v domu  je urejena tudi centrala za podporo s kisikom. Če uporabnik ne zmore sprejemati hrane po žlici, se jih hrani po  gastrostomi s prilagojeno prehrano preko sistemov na gravitacijo oziroma s pomočjo črpalk.

Pomembno za dobro zdravstveno stanje uporabnikov je spreminjati položaje v postelji in pomagati pri gibanju ( nameščanje na prilagojene vozičke ter počivalnike).

Delovna terapija pri uporabniku poišče tiste sposobnosti, ki mu omogočajo čim bolj aktivno sodelovanje pri vsakodnevnih aktivnostih, prilagaja in omogoči vključevanje v okolje.

Fizioterapija je v prvi vrsti usmerjena k ohranjanju in izboljšanju dihalnih funkcij. Z različnimi metodami in tehnikami respiratorne fizioterapije ter elementi razvojno nevrološke obravnave bistveno pripomore k boljši kvaliteti življenja posameznika.

Ker smo učna baza, sodelujemo  z zdravstveno in medicinsko fakulteto. Redno  na vaje hodijo študentje rednega in izrednega študija zdravstvene nege ter delovne terapije. Vaje se izkažejo kot dobrodošle, saj se študentje pri nas veliko naučijo in dodatno popestrijo delo v domu.

Scroll to Top