Pomoč na domu

Zakon o socialnem varstvu med socialno varstvene storitve uvršča tudi pomoč družini, ki obsega pomoč za dom, pomoč na domu in socialni servis. Pomoč na domu definira kot socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Pomoč na domu je organizirana storitev Centra, ki jo izvaja preko svojih usposobljenih varuhinj negovalk in medicinskih sester na domu uporabnikov. To storitev preko koordinacijske službe Centra za pomoč na domu naročijo in uporabljajo svojci teh oseb v času planirane ali neplanirane odsotnosti od doma ali zgolj samo zaradi varstva. V tem času, ki je predhodno točno dogovorjen, varuhinja negovalka ali medicinska sestra varuje in neguje to osebo.

Storitev je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami, ki živijo doma. V organizirane oblike varstva niso vključeni ali pa samo občasno. Pomoč na domu lahko koristijo tudi starši otrok mladostnikov in odraslih oseb, ki bivajo v institucionalnem varstvu in so doma na daljših odsotnostih – počitnice, prazniki, vikendi. In tudi starši otrok, mladostnikov in odraslih oseb, ki so vključeni v dnevne oblike obravnave.

Koliko časa traja?

Traja od 1 do 8 ur dnevno, največ 3 dni zaporedoma.

Pomoč izvajamo v času odsotnosti staršev od doma oziroma takrat, ko jo potrebujejo (osebni opravki, preživljanje prostega časa, bolezen staršev, pomoč pri opravljanju nege otroka …).

Kaj nudimo?

Pomoč pri varstvu, negi in zdravstveni negi osebe glede na njene potrebe.

Obsega pomoč pri:

  • vseh življenjskih aktivnostih (dihanje, hranjenje in pitje, izločanje, odvajanje, gibanje in ustrezna nega, spanje in počitek, oblačenje in slačenje, vzdrževanje normalne telesne temperature, osebna higiena in urejenost, izogibanje nevarnostim v okolju);
  • komunikaciji;
  • igri ali učenju;
  • socializaciji (priložnost za srečanje z drugimi ljudmi, ustrezno obnašanje, vključevanje v okolje …;
  • aktivnim preživljanjem prostega časa;
  • ohranjanju osvojenih navad.

Kdo izvaja pomoč na domu?

Za to usposobljene varuhinje negovalke in medicinske sestre.

Postopek za vključitev v pomoč na domu?

Starši, ki potrebujejo pomoč pri varstvu otroka, pokličejo kontaktno osebo v CUDV Draga, ki posreduje vse dodatne informacije.
Dogovorimo se za obisk na domu družine. Ob tem spoznamo osebo, ki potrebuje pomoč, njene potrebe, posebnosti, želje, družino, v kateri živi.
Skupaj se dogovorimo o izvajanju pomoči in predstavimo konkretno izvajalko (varuhinjo negovalko ali medicinsko sestro).

Ko starši potrebujejo pomoč, vsaj 2 dni prej (razen nujnih izjem) pokličejo kontaktno osebo in jo naročijo.

Kontaktna oseba je Martina Kljun.
Pokličete jo lahko vsak dan, od ponedeljka do petka, 9.-12. ure na telefonsko številko 01-836-20-51.

Ta storitev je zaenkrat še samoplačniška.