Odrasli

Sprejem odraslih v CUDV ureja zakonodaja s področja socialnega varstva in Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. Omenjeni pravilnik ureja sprejeme, premestitve in odpuste v institucionalno varstvo in v varstveno-delovni center.

Več informacij:

https://www.gov.si/teme/centri-za-usposabljanje-delo-in-varstvo/

http://skupnost-vdc.si/predstavitev/v-kaj-verjamemo-kaj-delamo/storitev-vodenje-varstvo-in-zaposlitev-pod-posebnimi-pogoji/

Scroll to Top