Prostovoljno delo

Prostovoljno delo je delo, ki ga opravimo v korist sočloveka, skupine ali širše skupnosti.

Ni plačano z denarjem, temveč z občutkom koristnosti in da te drugi potrebujejo. Daruješ svoj čas, energijo, dobro voljo, ideje drugim. Naši otroci, mladostniki in odrasli bodo pridobili novega prijatelja, nekoga, ki jim bo prinesel nove izkušnje, ideje, poglede in ki bo podaril nekaj svojega časa le njemu. S tem se bo pestrost in kvaliteta njegovega življenja povečala.

Vsak prostovoljec je najprej povabljen na uvodni razgovor, na katerem se natančneje dogovorimo o poteku prostovoljnega dela, pri tem upoštevamo želje prostovoljcev.
Vsakdo dobi tudi mentorja, ki ga ves čas spremlja in vodi skozi delo. Na mentorja se lahko prostovoljec kadarkoli obrne, če potrebuje nasvet, pomoč ali pogovor. Mentor mu pomaga pri reševanju različnih težav ali dilem, če se pojavijo.

Na koncu šolskega leta dobi prostovoljec potrdilo o opravljenem številu ur prostovoljnega dela.

Kontaktne informacije:

Kontaktna oseba  E-naslov  Telefon
Tomaž Bratuša
univ. dipl. psiholog
tomazbratusa@yahoo.com

01 4202615
01 5839086
Majda Maklin
univ. dipl. psihologinja
majda.maklin@guest.arnes.si

01 4202615
01 3668159
Špela Byrne
univ. dipl. psihologinja
spela.byrne@volja.net

01 4202615
01 3668159

Pridi in druži se z nami !