Pripravništvo

V Centru se praviloma izvaja pripravništvo za naslednja področja:

  • zdravstvena nega (tehnik zdravstvene nege, dipl. medicinska sestra,;
  • delovna terapija,
  • fizioterapija,
  • socialno delo,
  • psihologija,
  • vzgoja in izobraževanje (defektolog).

Pripravništvo poteka pod vodstvom usposobljenega mentorja in sicer:

  • za pripravnika s srednjo strokovno izobrazbo – največ 6 mesecev,
  • za pripravnika s višjo strokovno izobrazbo – največ 9 mesecev,
  • za pripravnika z visoko strokovno izobrazbo – največ 12 mesecev.

Mentor pripravi program pripravništva. Med pripravništvom spremlja in vodi pripravnika.

Ob koncu pripravniške dobe opravi pripravnik strokovni izpit na področju za katerega se je usposabljal.