Prakse dijakov in študentov

Učni zavod

CUDV Draga je na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje št. 164-6/2006-4 z dne 20. 4. 2006 učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in srednjega poklicnega izobraževalnega programa bolničar-negovalec, ter študentov Fakultete za socialno delo in Filozofske fakultete oddelka za psihologijo. Na prakso ali študijske obiske pa prihajajo tudi študenti Pedagoške fakultete oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko in podiplomskega specialističnega študija Pomoč z umetnostjo, ter študentje Filozofske fakultete oddelka za pedagogiko in andragogiko.

Status učnega zavoda je center pridobil, ker v skladu z zahtevami programa posameznih usmeritev in smeri izobraževanja zaposluje delavce, ki so bili izvoljeni v skladu s 56. členom Zakona o visokem šolstvu, 200. člena Statuta Univerze v Ljubljani in Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev.

CUDV Draga je tudi učna baza za študente Fakultete za socialno delo