Podporne osebe

VLOGA PODPORNE OSEBE

Pri doseganju ciljev samozagovornik potrebuje podporno osebo. Podporna oseba mu omaga
pri spoznavanju predpisov in pravil. Taka oseba pomaga v nepredvidljivih situacijah.
Podporna oseba ne sme vplivati na mnenje samozagovornika in ne sme popravljati ali
spreminjati izrečenih in napisanih besed samozagovornika. Podporna oseba mora prepoznati
kdaj samozagovornik določene stvari ne razume in mu pomaga to razumeti. Odnos med
samozagovornikom in podporno osebo je velikokrat poseben in pomemben. Oba si morata
zaupati in se dobro razumeti. Podporna oseba zagotovi, da so samozagovorniki čim bolj
samostojni in neodvisni.
Podporne osebe pomagajo samozagovornikom, da so bolj samozavestni. Samozagovornik in
podporna oseba naj bosta drug do drugega vljudna in spoštljiva. Podporna oseba mora poznati
samozagovornikove želje, izkušnje, sposobnosti in ovire. Tako mu lahko najbolje pomaga.
Samozagovornik si sam izbere podporno osebo. Podporna oseba lahko zavrne
samozagovornika (če ne želi biti podporna oseba).
Podporna oseba podpira samozagovornika v razvoju strategij za sprejemanje odločitev. Nikoli ne
odloča v njegovem primeru. Zelo pomembna naloga podporne osebe je tudi širjenje ideje
samozagovorništva in pomoč osebju, ki želi spoznati samozagovorništvo.

VLOGA PODPORNE OSEBE ZA SESTANKE – kot primer

Pred sestankom

Podporna oseba poskrbi, da samozagovornik dobi vse potrebne dokumente pred sestankom.
Samozagovornik in podporna oseba se pogovorita o vsebini sestanka.
Podporna oseba samozagovorniku razloži težke besede.
Podporna oseba poskrbi, da ima samozagovornik dovolj informacij.
Podporna oseba poskrbi, da se samozagovornik zaveda svoje vloge na sestanku.
Podporna oseba samozagovorniku razloži, kako bo potekal sestanek.
Podporna oseba vzpodbuja samozagovornika, da izrazi svoje mnenje.Podporna oseba poskrbi, da ima samozagovornik prevoz od doma do mesta sestanka.

Med sestankom

Podporna oseba poskrbi, da se udeleženci sestanka pogovarjajo s samozagovornikom.
Podporna oseba sedi za samozagovornikom.
Podporne osebe nikoli ne govorijo v svojem imenu.
Podporna oseba lahko le pojasni, kaj je samozagovornik mislil s svojo izjavo.
Če podporna oseba govori, lahko to naredi le s privolitvijo samozagovornika.
Podporna oseba poskrbi, da sestanek ne poteka prehitro.
Podporna oseba zagotovi, da ima samozagovornik vedno možnost povedati svoje mnenje.
Podporna oseba vzpodbuja samozagovornika k sodelovanju.
Če sestanek poteka v tujem jeziku, mu podporna oseba prevaja.

Po sestanku

Podporna oseba in samozagovornik se po sestanku pogovorita o vsebini sestanka.
Samozagovornik in podporna oseba se pogovorita o dobrih in slabih stvareh podpore.