Izobraževanje

Izobraževanje je pravica in hkrati obveznost vseh zaposlenih v Centru.
Namen izobraževanja je predvsem pridobivanje novih znanj, ki so potrebna za kvalitetno delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, poklicna in osebnostna rast ter preprečevanje izgorevanja.
Zaposleni se udeležujejo izobraževanja glede na potrebe Centra in tudi glede na lastne interese.

Delavci Centra se udeležujejo izobraževanja, ki ga izvajajo zunanji izvajalci, zelo pomembno pa je tudi interno izobraževanje, ki ga izvajajo strokovni delavci Centra. Pri internem izobraževanju širimo znanje in izkušnje, ki so jih pridobili posamezniki, na ostale zaposlene, ki to znanje potrebujejo. V zadnjih letih je bil poudarek internega izobraževanja predvsem na delu z družinami, delu z osebami z vedenjskimi motnjami, delu z osebami z avtizmom, delu z osebami z dodatnimi motnjami, samozagovorništvu …

Svoje znanje želimo širiti tudi navzven, zato nekatere seminarje izvajamo tudi za zunanje udeležence, predvsem zaposlene v podobnih centrih in starše oseb s posebnimi potrebami.

Nekaj seminarjev, ki jih izvajamo: Prenosi moči na osebe s posebnimi potrebami, Skupine za samopomoč staršev oseb z motnjami v duševnem razvoju, Vseživljenjsko učenje…