Institucionalno varstvo odraslih

Institucionalno varstvo odraslih je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma in lastne družine (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev).

V Centru je torej oblika obravnave v zavodu in bivalni skupnosti.

Obsega:

 • osnovno oskrbo,
 • socialno oskrbo,
 • zdravstveno varstvo ter
 • posebne oblike varstva.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.

 • Bivanje se organizira v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih eno- in dvoposteljnih sobah, poskrbljeno pa je tudi za sanitarne prostore in prostore za osebno higieno, skupne prostore ter prostore za izvajanje različnih programov. Zaposleni v osnovni oskrbi poskrbijo tudi za čistočo in urejenost prostorov.
 • Organiziranje prehrane zajema nabavo, pripravo in postrežbo hrane in napitkov, ki je primerna starosti in zdravstvenemu stanju stanovalcev.
 • Tehnična oskrba je organizirana dejavnost za zagotavljanje tehničnih pogojev za optimalno izvajanje programa, vključuje pa naloge vzdrževanja opreme, prostorov, objekta in okolice.
 • Prevozi vključujejo v nujnih primerih za vse upravičence organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti.

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva in nalog vodenja.

 • Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in orientaciji).
 • Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, prilagojeni zaposlitvi, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.
 • Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, kontaktiranje in sodelovanje s posameznikom in svojci, sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi sodelavci ter organizacijo prostočasovnih dejavnosti.

Organizacijska enota Center za institucionalno varstvo odraslih ima naslednje delovne enote:

 • Dom Škofljica
 • Dom Grosuplje
 • Dom Barje
 • Dom Ribnica
 • Dom Vižmarje