Delo z računalnikom

Računalnik omogoča učencem s posebnimi potrebami nove oblike pridobivanja znanja, premagovanje motoričnih in senzoričnih omejitev. Računalnikar mora identificirati tiste metode in pristope, ki posameznemu učencu olajšujejo delo z računalnikom (omogočajo uspešno učenje) in tiste, ki ovirajo učenje (povečujejo njegovo vzgojno-izobraževalno neuspešnost) ter graditi nadaljnje delo na upoštevanju obeh vrst ugotovitev.

V našem centru se učenci ob sodelovanju računalnikarja in pedagogov, učijo uporabe računalnika za izboljšanje motivacije, motorike, izobraževanja in zabavo. Pri tem uporabljamo razne programske in strojne pripomočke, kot so internet, program slikar, programe za obdelavo slik, računalniške igrice, fotoaparat, prilagojene miške in ekrane …

Učencem s posebnimi potrebami v procesu poučevanja prilagajamo zahteve glede na njihove sposobnosti, kajti le s tem bomo dosegli optimalne rezultate.

Računalnik zagotavlja nove in presenetljive možnosti za premostitev fizičnih in senzornih omejitev. Tako omogoča sprostitev in uveljavljanje sposobnosti in zmožnosti, ki jih osebe z motnjo v duševnem razvoju doslej niso mogle vedno izraziti in uveljaviti s pripomočki in prilagoditvami, ki jih ponujajo tradicionalni programi (re)habilitacije.

In prav zato, ker se delovni terapevti ukvarjamo predvsem s funkcioniranjem in učinkovitim samostojnim obvladovanjem sebe in okolja, se pri obravnavi otrok in odraslih ne sme spregledati oziroma izločiti možnosti, da se v aktivnosti delovne terapije vključi tudi računalnik.

Namen uporabe računalnika, kot pripomočka v delovni terapiji otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, je spodbuditi, da bi s pomočjo tega na nekoliko drugačen, aktiven in igriv način utrjevali in razvijali določene spretnosti in znanja.