CISCOS

Pri projektu gre za načrtovanje pristopov za implementacijo Konvencije o pravicah invalidov in za posledice teh za ponudnike storitev. Kratica CISCOS je kot akronim originalni naslov: Connecting Inclusive Social planning, Community develOpment and Service provision for persons with disabilities.

O CISCOSU