Soft skills 2.0 (19.10. – 21.10.)

V Bilbao, Španija smo se od 19. 10. do 21. 10. srečali partnerji v projektu #Erasmus+  #SoftSkills2.0 iz 5. 
držav: Španije, Avstrije, Belgije, Francije in Slovenije. 
Delo je bilo usmerjeno v iskanje skupnih evropskih smernic pri upravljanju s človeškimi viri (HR management) 
in uvajanje mehkih veščin v delavna okolja z metodami in orodji učenja na delavnem mestu (Work-based learning). 
Veselimo se ponovnega srečanja s to  navdihujočo ekipo, v Ljubljani marca 2023

   

Programme_ EN