Poizvedovalni razpis – nadomestni prostori DC Novo mesto