Mavrica

Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: 01/ 511 26 70

Od 1. januarja 2013 je v okviru CUDV Draga nova enota Mavrica in v tej enoti poteka program, namenjen odraslim s pridobljeno možgansko poškodbo. Program je usmerjen v doseganje čim večje samostojnosti oseb po pridobljeni možganski poškodbi.

Kaj delamo

V okviru dveh dnevnih programov se izvajajo storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, dolgotrajna rehabilitacija, aktivnosti vseživljenjskega učenja in podpora posamezniku pri vključevanju v širše družbeno okolje.

V okviru dveh stanovanjskih skupin se izvaja storitev institucionalnega varstva odraslih, ki temelji na individualnih potrebah in zmožnostih posameznika ter njegovem sodelovanju v širšem družbenem okolju.Posameznik se vključuje v različne programe in aktivnosti glede na njegove sposobnosti, želje in potrebe. Sodelovanje z vsakim posebej poteka na individualni in skupinski ravni. Sodelovanje na individualni ravni temelji na osebnem načrtu. Skupinski program se oblikuje skupaj z uporabniki. Pri sodelovanju z njimi je vodilo timski pristop.

Redno potekajo nevrofizioterapija, delovna terapija, zdravstvena nega, specialno pedagoško delo, sodelovanje s psihologom, socialnim delavcem ter psihiatrom. Pomembno vlogo imajo tudi spremljevalci, ki pomagajo posamezniku pri aktivnem vključevanju v program.Vzporedno z individualnimi programi se izvajata tudi skupinski program in zaposlitev pod posebnimi pogoji (ZPP). Uporabniki pri ZPP izdelujejo različne izdelke in s tem krepijo motorične in kognitivne spretnosti, pridobivajo samozavest, in se tako aktivno vključujejo v delovno in širše družbeno okolje. ZPP poteka v različnih delavnicah in z različnimi materiali: glina, les, papir, nakit, svila, tekstil …

Izdelki, ki jih uporabniki ustvarijo, se mesečno prodajajo, izkupiček pa je namenjen njihovim nagradam.Skupinski program je usmerjen v različne tematske skupine. Namenjen je pridobivanju novih znanj, veščin in obnavljanju že znanega. V program se vključujejo tudi številni zunanji posamezniki, ki popestrijo in obogatijo vsakdanjik.

Vsekakor se pa najde tudi čas za druženje ob družabnih igrah, klepetu, kavici, sproščanju, na sprehodu ipd.Institucionalno varstvo odraslih po pridobljeni možganski poškodbi se v enoti CUDV Draga Mavrica izvaja v obliki stanovanjske skupine. Bivanje je organizirano v stanovanjskih skupinah na dveh različnih lokacijah v Ljubljani.Stanovanjski skupini nudita bivanje osebam s pridobljeno poškodbo možganov, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo bivati v svojem domačem okolju, a je njihov cilj kolikor se le da samostojno življenje. V teh stanovanjih sta organizirani strokovna podpora in pomoč.Stanovalci so ob delavnikih v dopoldanskem času vključeni v različne programe in storitve dnevnega centra CUDV Draga – VDC Mavrica.

Sodelovanje s posameznikom in skupino v stanovanjskih skupinah temelji na kontinuiteti in enotnem pristopu vseh sodelujočih, kar omogoča uresničevanje zastavljenih ciljev posameznika v vseh okoljih.

Sodelujemo z nekaterimi ustanovami:

 • URI Soča
 • Klinični center
 • Zdravstvena faulteta
 • Fakulteta za socialno delo
 • ACS
 • Društvo Tačke pomagačke
 • Pristojni CSD
 • Osnovne in srednje šole (preventivni program)
 • Univerza za tretje življenjsko obdobje
 • Prostovoljci
 • ZRSZ …

Z uporabniki sodelujemo:

specialni pedagog, ki je hkrati vodja enote, socialna delavka, psihologinja, več skupinskih habilitatorjev, tehnolog, delovni inštruktorji, varuhi, varuhi s specialnimi znanji, delovni terapevti, fizioterapevti, zdravstveni tehniki in strežnice.

Lokacije enote Mavrica:

 • VDC Mavrica, Verovškova 55a, 1000 Ljubljana
 • Stanovanjska skupina Slomškova na Slomškovi 23, 1000 Ljubljana
 • Stanovanjska skupina Martinčeva na Martinčevi 8, 1000 Ljubljana