O centru

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič (CUDV Draga) je socialnovarstveni zavod za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, delo, zdravstveno varstvo, medicinsko (re)habilitacijo in nego otrok, mladostnikov in odraslih z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami ter odraslih s pridobljeno možgansko poškodbo.

Center je l. 1984 ustanovila Vlada Republike Slovenije. Z leti se je razširil v osrednji slovenski center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zaposlitev, bivanje, nego, rehabilitacijo in zdravstveno varstvo skoraj 500 otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter odraslih s pridobljeno možgansko poškodbo.

Poleg osnovnih objektov na sedežu v Dragi pri Igu, ki obsega pet domov, šolo, delavnice, ambulante in prostore za medicinsko (re)habilitacijo, sestavljajo Center še naslednje enote:

 1. 1985 Dom Škofljica,
 2. 1988 Dnevni center v Šiški, Ljubljana,
 3. 1990 Dom Šiška, Ljubljana,
 4. 1999 Dnevni center Novo mesto,
 5. 2000 VDC Fužine v Ljubljani,
 6. 2004 Varstveno delovni center, enoti sta v Ljubljani in na Igu,
 7. 2006 Varstveno delovni center Ribnica, Bivalna skupino Grosuplje,
 8. 2007 Dom Barje, Dom Ribnica,
 9. 2008 Dom Vižmarje,
 10. 2013 Mavrica (Varstveno-delovni center),
 11. 2016 Stanovanjska skupina v Ljubljani,
 12. 2017 Stanovanjska skupina v Ljubljani,
 13. 2018 Bivalna enota na Vodnikovi v Ljubljani,
 14. 2019 Center slovenske Istre Ankaran.

Kontakt

Address:
Phone:
Faks:
E-pošta:

Enote