Vrtnarjenje

Začetki dejavnosti segajo več kot 15 let nazaj, konec 80-h.let. Za našo populacijo oseb, smo iskali nove aktivnosti, ki bi še dodatno vspodbudile njihove potenciale. Pri tem smo uporabili prednosti, ki jih nudi ruralno okolje, kjer Center stoji in lastno znanje, ki smo ga imeli do takrat. Ker so bili prvi odzivi večine varovancev ugodni, smo si za končni cilj zadali nalogo, da oblikujemo dejavnosti Zelenega programa tako, da bi vsaj polovico dela lahko opravili varovanci samostojno, oziroma pod nadzorom strokovnega osebja. Gre za prilagoditve prostora, časa, tehnologije in metod dela, ki ustrezajo dejanskim sposobnostim in preferencam naših varovancev. Hkrati smo upoštevali število razpoložljivega strokovnega kadra in razpoložljivega časa.

Končni rezultat dolgoletnega postopnega dela je, da je vrtnarstvo, oziroma Zeleni program, ki vključuje tudi druge dejavnosti, ki so po vsebini vezane na delo z rastlinami in živalmi, v našem centru sestavni del programa usposabljanja (šola), dela (VDC ) in aktivnosti (interni VDC ), za otroke, mladostnike in odrasle varovance z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Vsebine oziroma dejavnosti Zelenega programa so: skrb za živali, vzgoja potaknjencev pelargonij, predvzgoja in vzgoja sadik zelenjave in zelišč, gojenje gob-ostrigarjev, urejanje okolice, delo na vrtu, predelava in shranjevanje pridelkov in ročna izdelava zeliščnega papirja.