Snoezelen

Kaj je snoezelen?

Sama beseda izhaja iz nizozemske besede, ki pomeni vohati, dremati.

Snoezelen je prostor, kjer si posameznik lahko selektivno izbere kaj si želi.

Izbere lahko med različnimi stimuli s področja občutenja in zaznavanja;

  • vidne stimule, ki jih proizvaja vodni stolp, svetlobna lučka,…
  • slušne stimulacije; izbere glasbo, vključi igračo z zvočnim efektom,…
  • se dotakne različnih predmetov, raziskuje in odkriva materiale iz katerih so le ti izdelani.

V snoezelnu oseba z motnjo v duševnem razvoju lahko izbira med ponujeni možnostmi, ki ji jih nudi posebej oblikovano okolje snoezelen. Spremljevalec nudi podporo in varnost. Spremljevalce je lahko starš, prostovoljec, strokovni delavec, ki se predhodno seznani s posebnostmi dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju in okojem snoezelen.

Vsaka enota ima svoj posebno opremljen multimedijski prostor – snoezelen.