Letovanje

Šole v naravi in letovanja

Na letovanjih omogočamo otrokom, mladostnikom in uporabnikom drugačno kvaliteto življenja. Glede na sposobnosti lahko sami udeleženci aktivno vplivajo na izvedbo letovanja, izražajo svoje želje in potrebe, izbirajo med različnimi aktivnostmi.

S tem pridobivajo nove življenjske izkušnje in boljšo samopodobo.
Učijo se komunikacije, samoiniciativnosti, sodelovanja v skupini v novih situacijah, kar vpliva tudi na raven njihove socializacije. S spremembo podnebja se izboljša tudi zdravstveno stanje uporabnikov.

V našem Centru vsako leto organiziramo različne oblike šol v naravi in letovanj, v različnih letnih časih in na različnih lokacijah. Letuje se v manjših skupinah. Za vsako letovanje se pripravi program.