Kulturno društvo žabec

Kulturno umetniško društvo CUDV Draga

Pod okriljem KUDA so združene štiri sekcije :

  • drama in gledališče
  • ples
  • glasba
  • likovna dejavnost

Drama in gledališče

Drama in gledališče ponujata različne možnosti in oblike delovanja. zelo priljubljena izvedbena oblika je študijski krožek. Študijski krožek omogoča enakopravno udeležbo vseh članov. Vsaka ideja je dobrodošla. Pomembno pa ni le znanje in nastopanje, pač pa tudi druženje ljudi z istim ciljem – narediti dobro predstavo in pri tem tudi uživati.

Člani te sekcije se bodo učili dramske igre, nastopanja, oblikovanja in izdelovanja scene, kreiranja maske in seveda nastopanja.
Vedno pa bo v ospredju umetniško izražanje in oder.

Plesna sekcija

Plesna sekcija je priložnost in kraj, kjer bodo prišle do izraza različne plesne sposobnosti članov. Tu bodo presežene vse ovire in meje, ustvarjalnost bo poletela v neslutene višave.

Gib kot osnovno izrazno sredstvo daje možnost izražanja najrazličnejših vsebin.
Telo kot medij pa pomaga udejaniti dobro komunikacijo in pristne medsebojne odnose.

Glasbena sekcija

Glasba živi s človekom že od pradavnine. Najstarejši inštrument je človekov glas. Glasba se dotika bistva človekove duše, petje pa razvedri še tako temačen čas in podarja energijo. Ubrano večglasno petje povezuje srca in jih napolni s srečo. To je bistvo članstva v glasbeni sekciji.

Likovna sekcija

Izrazne možnosti likovne dejavnosti so mnogotere. različne tehnike in materiali omogočajo razvoj ustvarjalnosti. Z raznolikostjo materiala različna sporočila potujejo od osebe do osebe in puščajo pečat na tistih, ki jih prejmejo. Člani te sekcije bodo svoja sporočila pošiljali po vsem svetu in tako tkali nevidne niti mreže, ki povezuje sorodne umetniške duše, da bodo sozvenele v vsemirju.