Knjižnica

Knjižnica nabavlja, obdeluje, hrani in izposoja leposlovno in strokovno literaturo za učence in strokovno osebje Centra, izvaja ure knjižnične vzgoje, vodi bralne ure, organizira srečanja, pripravlja priložnostne razstave.

Knjižnični red

Članstvo, izposoja

Člani knjižnice postanejo učenci in zaposleni Centra ob vpisu v knjižnico. Uporabnikom knjižnice je vse knjižnično gradivo dostopno brezplačno. Če se uporabniki držijo pravil, nimajo v knjižnici nobenih finančnih obveznosti.

Izposojevalni roki gradiva na dom

  • Knjige: 14 dni
    Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika.
  • Revije: 3 dni
  • Mediotečno gradivo (CD-romi, CD-plošče, video kasete, audio kasete) si ni možno izposoditi za domačo uporabo.
  • Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, učbeniki, enciklopedije, atlasi) je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice.

Možne so tudi rezervacije gradiva.

Odškodnine za poškodovano ali izgubljeno gradivo

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto, za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode nadomesti z po vsebini enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko ali plača tržno ceno nove knjige.

V knjižnico prihajamo čisti, umitih rok. V knjižnico ne nosimo hrane in pijače.

Knjižničarka:
Telefon: 01 / 420 26 33
E-mail:

URNIK IZPOSOJE

Dan: ponedeljek in sreda
Ura: od 13. do 15. ure