Izleti


Izleti so dejavnost, ki ima lahko več vsebin in ciljev: učni izleti kot sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa, izleti kot neposredna socializacija ( npr. nakupovanje, obiski prireditev, obiski sošolcev, ogled kmetije …), športno rekreativni izleti, izleti kot način sprostitve.

Vse to je pri osebah z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter drugimi dodatnimi motnjami iz več razlogov še toliko bolj pomembno, ker potrebujejo čim več neposrednih pozitivnih izkušenj in ker potrebujejo pri načrtovanju ter izvedbi pomoč.

Izletov se udeležujejo vsi: otroci in odrasli, z bolj ali manj izraženimi posebnimi potrebami, z gibalnimi ovirami ali brez njih. Prav vsaka skupina izletnikov pa potrebuje skrbne priprave, dovolj spremljevalcev, primerne vsebine in varen prevoz.