Skrb za živali

AAA (animal assisted activities) – so aktivnosti z živalmi, ob katerih se odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju učijo odgovornosti in dolžnosti. Te aktivnosti spodbujajo k samostojnosti, samokontroli, tovarištvu ter vživljanju v čustva drugih.

Živali so vzpodbuda, ki večini od njih pritegne pozornost, vpliva na koncentracijo in sposobnosti. Njihov dotik jih pomirja. Pri tem gre lahko le za opazovanje ali aktivno sodelovanje, odvisno od posameznikovih sposobnosti in želja.

Sposobnosti varovancev so zelo različne. Nekateri so pri določenih opravilih popolnoma samostojni (npr. čiščenje boksov in izpustov, odvažanje gnoja s samokolnico), drugi pa potrebujejo stalno pomoč ali vodenje.Sposobnosti nekaterih posameznikov pa omogočajo zgolj opazovanje dogajanja.

Storilnost ni na prvem mestu, zato tudi porabijo veliko časa, da dokončajo delo. Važno je dobro počutje posameznika, ki se pogosto doseže že s samim opazovanjem živali in gibanjem med njimi.

Večji del leta so vse živali v izpustih, tako da imajo vedno dovolj prostora, da se umaknejo, kadar ne želijo stika z nami.

Dejavniki, od katerih je odvisna realizacija vsebin, so poleg individualizacije programa, ki upošteva posameznikove sposobnosti, potrebe in želje, tudi ustrezne prilagoditve delovnih faz, orodja in prostorske možnosti za delo. Optimalno razmerje pri neposrednem delu z živalmi za našo populacijo je eden do dva delavca varovanca na enega ustrezno usposobljenega spremljevalca. S takim razmerjem lahko zagotovimo varnost ljudi in živali, povečamo kvaliteto dela in pozitivne učinke na udeležence.

Cilji:

 • razvijanje pravilnega odnosa do živali,
 • razvijanje čuta odgovornosti,
 • prepoznavanje in spoznavanje živali,
 • raznovrstne oblike komuniciranja z živalmi,
 • razvijanje sposobnosti zaznavanja,
 • kontrolo emocij (terapevtsko vplivanje na človeka).

Vsebine:

 • skrb za male živali (priprava hrane, nega dlake, čiščenje in priprava bivališča ter prostorov, kjer bivajo živali, skrb za hranjenje, priprava pogačza ptice, izdelava ptičjih hišic);
 • kooperativno delo z lovci, nabiranje divjega kostanja za divjad;
 • opazovanje in zaznavanje malih živali in njihovega življenja;
 • spoznavanje živali v okolju, v katerem živijo;
 • opazovanje živali v različnih letnih časih (npr. – zimsko spanje, želve, menjava dlake itd.);
 • pomoč na kmetiji;
 • ogled filmov, poslušanje kaset;
 • poslušanje zvokov iz narave.

Oblike:

 • individualna oblika,
 • skupinska oblika.