Delo z računalnikom

Računalnik omogoča učencem s posebnimi potrebami nove oblike pridobivanja znanja, premagovanje ovir pri komunikaciji, motoričnih in senzoričnih omejitev. Računalnikar z različnimi pripomočki informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) prepozna tiste metode in pristope, ki posameznemu učencu olajšujejo delo z računalnikom (omogočajo uspešno učenje) in tiste, ki ovirajo učenje (povečujejo njegovo vzgojno-izobraževalno neuspešnost) ter graditi nadaljnje delo na upoštevanju obeh vrst ugotovitev.

V našem Centru se učenci ob sodelovanju računalnikarja in učiteljev, učijo uporabe računalnika za izboljšanje komunikacije, motivacije, motorike, izobraževanja in zabavo. Pri tem uporabljamo različne tehnične pripomočke in  programsko opremo, kot so računalnik, tablica, pametni telefon, pametno tablo, internet, računalniške igrice, fotoaparat, prilagojene miške, ekrane …

Učencem s posebnimi potrebami v procesu poučevanja prilagajamo zahteve glede na njihove sposobnosti, kajti le s tem bomo dosegli optimalne rezultate.

(IKT) zagotavlja nove in presenetljive možnosti za premostitev fizičnih in senzornih omejitev. Omogoča sprostitev in uveljavljanje sposobnosti in zmožnosti, ki jih osebe z motnjo v duševnem razvoju doslej niso mogle vedno izraziti in uveljaviti s pripomočki in prilagoditvami, ki jih ponujajo tradicionalni programi (re)habilitacije.

Namen uporabe IKT v Centru, kot pomoč pri delu različnih služb, pri terapiji otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, je spodbuditi, da bi s pomočjo tega na nekoliko drugačen, aktiven in igriv način utrjevali in razvijali določene spretnosti in znanja za življenje.