Športne aktivnosti

Gibanje in športna vzgoja

Gibanje in športna vzgoja je del posebnega programa vzgoje in izobraževanja za osebe s posebnimi potrebami. V okviru tega programa se v Centru Draga izvajajo različne gibalno športne aktivnosti, ki so prilagojene tako po starosti in po sposobnosti posameznega učenca.

Specialna olimpiada je mednarodni športni program, namenjen osebam s posebnimi potrebami. Posebnost Specialne Olimpiade je delitev tekmovalcev glede na sposobnosti na manjše skupine, znotraj katerih se pomerijo s sebi enakimi. Ponuja tekmovanja v različnih športih na različnih težavnostnih nivojih.

Športniki Centra Draga smo v Specialno Olimpiado vključeni od leta 1989.
Center Draga je bil že večkrat organizator raznih tekmovanj na lokalnem, regijskem in na državnem nivoju. Sodelovali in osvajali smo medalje na raznih tekmovanjih tako doma kot v tujini.

MATP – Motor Activities Training Program

MATP je del redne Specialne Olimpiade, ki se je razvil za osebe s posebnimi potrebami, ki se zaradi zmanjšanih sposobnosti ne morejo vključiti v redni program Specialne Olimpiade. Pomen MATP programa je v tem, da omogoča tudi osebam z najtežjimi motnjami treniranje in udeležbo na športnih tekmovanjih. V Centru Draga smo vključeni v ta program od samega njenega nastanka v Sloveniji. Od takrat smo organizirali in bili prisotni na raznih lokalnih regijskih in državnih nivojih MATP-ja

SOS
SO