Društva Kazalo Kontakt Katalog informacij javnega značaja
 
Enota VDC Draga
Enota VDC Draga
 
Varstveno delovni center je organizacijska enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, v katerem se izvaja socialno varstvena storitev varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Naša storitev je opredeljena v:
 • Zakonu o socialnem varstvu ( UL RS 36/04 ZSV - UPB1 )
 • Standardih in normativih za izvajanje socialno varstvenih storitev (UL RS 52/95, 2/98, 19/99,127/03,125/04)

1. 1. 2004 je VDC CUDV Draga začel delovati kot OE Center za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji CUDV in ima v svoji sestavi enote v Ljubljani , Dragi , Škofljici in Ribnici .

VDC deluje kot samostojna notranja organizacijska enota CUDV Draga. Zaradi tega so vse funkcije v njej organizirane čim bolj samostojno, hkrati pa je nujna določena povezanost z bivalnimi enotami, saj gre za izmenjavanje informacij o organizaciji in načinu dela, o vseh pomembnih podatkih o varovancih, o načrtovanih aktivnostih, o pogojih delovanja, ki so pomembni za vse enote itd.

Vodja VDC – Tatjana Popović, univ.dipl.spec.ped.
Tel.: 01 430 27 27
E-mail: vdc@center-db.si

    
Sestavni del VDC Draga je tudi Interni VDC, kjer se izvaja prilagojen zeleni program.

Interni VDC je ustanovljen kot dnevni center za varstvo, vzgojo in usposabljanje, za odrasle osebe z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki niso vključeni v uradni varstveno delovni center. Namenjen je ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvoju novih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih navad, razvijanju individualnosti ter vključevanju v skupnost in okolje.

Varstveno-zaposlitvene aktivnosti so se začele izvajati 26. 05. 2005 in se izvajajo v prostorih Varstveno delovnega centra Draga.

V Interni varstveno delovni center je vključeno 6 varovancev.


V Internem VDC-ju se izvajajo naslednje zaposlitve:
 • pomoč pri agro programu – vrtnarstvo: urejanje okolice - grabljenje in pobiranje listja, delo na vrtu, sajenje in presajanje …
 • skrb za konje in male živali – delo na pašniku – hranjenje živali …
 • domača opravila v prostorih VDC-ja
 • izdelovanje okraskov za prodajo na novoletni stojnici
 • izdelovanje naravnega papirja
 • glasbene urice
 • plesne urice
 • sprehodi
 • razgibavanje
 • likovne dejavnosti
O centru
O centru
Izdelki varovancev
Izdelki varovancev
Več o izdelku Drugi izdelki
 
   
 
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Dolfke Boštjančič, Draga
Draga 1, 1292 Ig

Telefon: +386 1 420 26 00
Faks: +386 1 420 26 26
E-mail: center.draga.ig@center-db.si
(c) CUDV Draga
Kontakt
Pravno obvestilo
Avtorji